Klub

Fotbalový klub FK Chelčice patří již více jak 50 let mezi tradiční účastníky jak okresních, tak krajských fotbalových soutěží. V současné době má tým FK Chelčice čtyři mužstva – dospělé, starší přípravku, mladší přípravku a baby fotbal.

Výkonný výbor FK Chelčice je zvolen v následujícím složení:

Jan Pěsta – předseda FK Chelčice
Jiří Iral ml. – jednatel FK Chelčice
Jiří Iral st.
Miroslav Lang
Jaroslav Křenek
Petr Kortus
Jan Turek

Kontaktní údaje:

Chelčice 123
389 01 Vodňany
IČO: 695 38 506
Č.ú. 123-1811470297/0100 (Komerční banka)

Jan Pěsta – předseda
tel. 731 608 776
e-mail: pesta06@seznam.cz

Jiří Iral ml. – jednatel
tel.: 777 741 936
e-mail: info@hikiiral.cz

Historie FK Chelčice

Historie fotbalového oddílu se váže k roku 1961, kdy se parta místních příznivců kopané sloučila do jednoho družstva a začala hrát tzv. “pouťáky”.

Hrálo se vesměs v těch obcích, kde už existovalo hřiště s fotbalovými brankami. My jsme mezi takovou obec nepatřili, ale díky nadšení a elánu zapálených příznivců kopané se posléze i tento stav změnil.

Na konci obce v tzv. “Průhonu” vzniklo postupnými stavebními úpravami hřiště s rozměry vhodnými pro pořádání fotbalových zápasů a s hranatými dřevěnými brankami. Na okraji tohoto “placu” bylo s postupem doby vybudováno zázemí pro mužstva a rozhodčího v podobě kabin rovněž za vydatné pomoci nadšenců se znalostmi zednického řemesla.

Mezi zakládající členy té doby patřili:
předseda TJ – Jan Turek
místopředseda TJ – Václav Sochor
organizační pracovník TJ – Miroslav Hucek
hospodář TJ – Václav Staněk
revizní komise – Jaroslav Muška, Václav Trobl

V době založení měl oddíl 30 členů. Zároveň bylo také založeno družstvo žáků pod vedením pana V. Valenty a pana V. Macha.

V ročníku 1964/65 bylo naše mužstvo konečně přihlášeno do mistrovských soutěží fotbalového okresu. S postupem doby i v našem oddílu docházelo postupně k výměně fotbalových generací a zrovna tak sportovní úspěchy či neúspěchy se v těchto obměnách odrážely. Na konci sedmdesátých let, kdy byla v Chelčicích soustředěna silná skupina nadaných fotbalistů, kterým se podařilo vybojovat první historický postup do nejnižší krajské soutěže I.B. třídy. Taktéž se zlepšovaly podmínky pro hráče postupným dobudováním sociálního zařízení se sprchami, kolem hřiště byly osazeny lavičky pro diváky, vybudováno zábradlí.

Ani mládežnické kategorie nebyly opomíjeny, ale v jejich případě musel být zohledňován aktuální “stav” této populace. Podle počtu chlapců té či oné věkové kategorie byl přihlášen buď oddíl žáků nebo dorostu, popřípadě oddíly oba. Největší úspěchy tyto věkové kategorie zaznamenaly stejně jako muži na konci sedmdesátých let, kdy zde byly soustředěny silné populační ročníky s mnoha tehdy, ale i dnes, vynikajícími fotbalisty. Po tomto úspěšném období nastal útlum mládežnické kopané v Chelčicích, až postupně zcela zanikla. Mladí, kteří se chtěli věnovat aktivní hře, odcházeli do sousedních Vodňan, kde nacházeli uplatnění v široké škále zdejších mládežnických oddílů.

Mezi další sportovní aktivity zdejší TJ patří dnes již tradiční a mužstvy oblíbený turnaj o “Pohár Petra Chelčického”. Jistě stojí za připomenutí, že první ročník byl odehrán v sobotu dne 22. července 1973 za účasti mužstev: Dukla Libějovice, Baník Netolice, Sokol Temelín. O krásný broušený pohár z prvního ročníku se hraje do současnosti a stala se z něho trofej trvale putovní. Od původního záměru organizátorů věnovat pohár do trvalého užívání tomu, kdo turnaj vyhraje tři ročníky po sobě, se upustilo a tato, dnes již do jisté míry historická cena, se stává tradiční a neodmyslitelnou součástí turnaje. Vítězné mužstvo se stává jeho vlastníkem na jeden rok a další ročník je vázáno povinností účasti na turnaji jako obhájce prvenství.

V současnosti s pořádáním turnaje je třeba připomenout i mimosportovní aktivity tehdejší tělovýchovné jednoty. Termín turnaje byl záměrně stanoven na předposlední červencovou sobotu, protože na tento datum zároveň připadá i chelčická pouť a s tím spojená večerní pouťová zábava. Zajištění této pouťové veselice si vzali pod svou patronaci sportovci a tato tradice se udržuje až do současnosti. Rovněž pořádání posvícenské zábavy bylo svěřeno v některých letech sportovnímu oddílu.

Další aktivita TJ byla vydatná pomoc při zajišťování brigádnických hodin na pomoc při výstavbě tenisových kurtů vedle hřiště. Tyto tenisové kurty, které byly zbudovány technickým i finančním zajištěním Jednotného zemědělského družstva, našly po dobudování široké uplatnění mezi veřejností. Bylo zde možno hrát volejbal, tenis, fotbal, v zimních měsících hokej s míčkem a v neposlední řadě zejména nohejbal, který byl pro mnohé místní fotbalisty nejvíce aktuální hrou a zároveň zábavou.

S postupně narůstajícími nároky na pořádání sportovních utkání však došlo i v Chelčicích k radikálním změnám. Byly zbourány staré kabiny, byly odstraněny lavičky kolem hřiště, vytrháno zábradlí, branky. Po odstranění všech těchto překážek nastoupila na samotnou plochu těžká mechanika a postupně se odvážela veškerá vytěžená zemina. Záměrem těchto prací bylo srovnání výškového rozdílu v celkové délce hřiště, což je dodnes patrné ze svahů v horní polovině hřiště. Tato rekonstrukce byla započata po skončení podzimní části soutěže v roce 1989. Po celou tuto dobu jsme našli fotbalový “azyl” na hřišti v Libějovicích až do konce jarní části ročníku 91/92.

23.8.1992 jsme sehráli první fotbalový zápas na současném hřišti. Naším soupeřem v I.B. třídě byly tehdy Lhenice a my jsme utrpěli krutou porážku 0:6. Současně jsme se přestěhovali do nových kabin v objektu rozestavěné sportovní haly, kde jsme měli možnost užívat dvě kabiny se sociálním zařízením.

Celá devadesátá léta znamenala také daleko větší sportovní aktivity zdejší kopané, ale i jiných oddílů. V roce 1990 se poprvé ve své historii vydal zdejší fotbal za hranice našeho státu. Našim cílem se stala Itálie a 10 dní strávených v této zemi je pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem dodnes. Sehráli jsme zde tři přátelská utkání: zápas v malé kopané za večerního osvětlení na umělé trávě jsme prohráli 4:3 s BAGNO AMATI. V dalším utkání jsme na velkém hřišti také za umělého osvětlení remizovali s týmem AC MELDOLA 1:1 a poslední zápas jsme sehráli na krásném, pro nás “ligovém” stadionu, s týmem CF FORLI a vyhráli jsme 3:1. Ani naše hřiště však nezůstalo pozadu v organizování mezinárodních zápasů. Svá utkání zde sehrála, ať už s naším či jinými okolními kluby, mužstva Německa, Itálie, Rakouska, Francie, Velké Británie, ale také mužstvo z USA, konkrétně z New Jersey. Zejména německé mužstvo z Leukersdorfu, se kterým jsme navázali fotbalovou “družbu” již před listopadem 1989 zde sehrálo nejvíce utkání.

Současné dění v klubu se vztahuje na mužstvo žáků, dorostu a mužů. Zápasy se hrají na krásném travnatém hřišti o rozměrech 105 x 65 metrů, zázemí jsme našli v novém Víceúčelovém zařízení zdejšího Obecního úřadu. Družstva žáků a dorostu jsou přihlášena v okresních soutěžích, mužstvo mužů si po dlouhých letech opět vybojovalo účast v I.B. třídě krajské soutěže.

Tréninkové dny žáků a mužů jsou rozvrženy do dvou dnů v týdnu, dorost se přidává k mužům v pátek po příjezdu hráčů ze škol a internátů. V období zimní přestávky většina dospělých hraje zimní turnaj v sálové kopané ve Vodňanech, před začátkem jarní části soutěže mužstvo odjíždí na čtyřdenní soustředění do šumavského Zdíkova již po několik let. Ani žáci nezůstávají pozadu a svou fyzickou kondici si utužují pozemním hokejem a malou kopanou přes zimu na zdejších tenisových kurtech.

Co se týče náboru nových hráčů či přestupu mezi jednotlivými oddíly, tento může být organizován po celý rok, s přihlédnutím na stanovené časové termíny pro tyto úkony danými platnými fotbalovými řády a pravidly.

Mimosportovní aktivity jsou soustředěny především na zajištění finančního chodu oddílu. Vzhledem k tomu, že oddíl již není, na rozdíl od svého vzniku, pod záštitou zdejšího zemědělského družstva, bylo potřeba zajistit alespoň část finančních prostředků samotnými hráči a funkcionáři formou brigád. Tyto se uskutečňují zejména při pracích spojených s údržbou lesních školek, pálení klestí po těžbách dřeva v obecním lese či vyřezávání náletových dřevin okolo polních cest za zdejšími obcemi. Rovněž tak bylo nutno přistoupit na razantní zvýšení členských příspěvků a zavedení poplatků pro samotné zaregistrované hráče odstupňované podle věkových kategorií.

Sponzoři a partneři FK Chelčice