Upřesnění termínu výroční členské schůze

Jak již bylo avizováno dříve. Dne 19. 06. 2021 se uskuteční výroční členská schůze, která bude ve Sport baru v Chelčicích. Čas schůze je stanoven na 13:30. V případě, že na schůzi nebude přítomna nadpoloviční většina členů, uskuteční se náhradní výroční členská schůze ve stejný den od 14:00.

Program výročí členské schůze FK Chelčice 2021:

 1. Zahájení, přivítání přítomných a volba předsedajícího schůze
 2. Seznámení s programem schůze a schválení programu
 3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu
 4. Návrh, volba volební komise a návrhové komise
 5. Zpráva předsedy o činnosti
 6. Zprávy trenéru
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na další rok
 9. Volba předsedy FK Chelčice z.s.
 10. Volba jednatele FK Chelčice z.s.
 11. Volba členů výborů FK Chelčice z.s.
 12. Volba kontrolní komise
 13. Diskuze
 14. Návrh činnosti na rok 2021/2022
 15. Usnesení členské schůze
 16. Závěr

Po schůzi, bude netradičně, navazovat dokopná A mužstva, která bude zahájena cca kolem 16:00.

Během celého odpoledne prosíme všechny o dodržení platných hygienických předpisů.

Děkujeme a těšíme se na viděnou.

Sponzoři a partneři FK Chelčice