Mimořádná volební schůze FK Chelčice

Jak již bylo avizováno dříve. Dne 19. 06. 2021 se uskuteční výroční členská schůze, která bude ve Sport baru v Chelčicích. Čas schůze je stanoven na 13:30. V případě, že na schůzi nebude přítomna nadpoloviční většina členů, uskuteční se náhradní výroční členská schůze ve stejný den od 14:00.

Program výročí členské schůze FK Chelčice 2022, Chelčice 18.07.2022 od 16:30. Nahradní termín od 17:00 ve stejný den:

  1. Zahájení, přivítání přítomných a volba předsedajícího schůze
  2. Seznámení s programem schůze a schválení programu
  3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu
  4. Návrh, volba volební komise a návrhové komise
  5. Volba předsedy FK Chelčice z.s.
  6. Volba jednatele FK Chelčice z.s.
  7. Volba členů výborů FK Chelčice z.s.
  8. Diskuze
  9. Usnesení členské schůze
  10. Závěr

Po schůzi, bude netradičně, navazovat dokopná A mužstva, která bude zahájena cca kolem 17:00.

Děkujeme a těšíme se na viděnou.

Sponzoři a partneři FK Chelčice