Poděkování

Jak jistě většina z Vás zaznamenala, kolem hřiště i přímo na něm, se změnilo plno věcí.

V průběhu jara se povedlo dodělat několik důležitých věcí, které byly spojeny s projektem závlahy, která bylo realizována loni na podzim a také s dotací, kterou náš klub na jaře obdržel na nákup dresů, časomíry, branek a míčů. K důležitým úkolům, které jsme si v zimě stanovili bylo – oplocení „strojovny“ závlahy, opláštění strojovny, vybudování zázemí pro pomůcky přípravky, oprava záchytných sítí za brankami a vytvoření nového držáku časomíry.

Všechny tyto body jsou ještě před začátkem letních prázdnin hotovy a velký dík za to patří hlavně hráčům a obci Chelčice v čele se starostou a Honzou Balouškem. Přijměte tak tímto příspěvek, jménem FK Chelčice, velké poděkování za Váš čas a píli, kterou jste obětovali a pomohli vytvořit lepší zázemí pro náš malý klub.

Předseda FK Chelčice, Petr Novák.


Sponzoři a partneři FK Chelčice