Otevřený dopis předsedy OFS k tématu rozhodčích

Radi bychom tímto příspěvkem podpořili dopis předsedy OFS pana Zábranského, který vyzývá všechny k tomu, aby se zapojili mezi rozhodčí. Pokud třeba Vy máte zájem, nebo znáte někoho kdo by měl chuť "rozhodcovské řemeslo" zkusit, neváhejte a obraťte se buď přímo na OFS, nebo na FK Chelčice.

     Vážení kolegové ve fotbalových oddílech okresu Strakonice, obracíme se na Vás s naléhavou prosbou a se žádostí o pomoc.                                                                  21.dubna 2021 jste na valné hromadě Okresního fotbalového svazu, jste dali jednoznačnou podporu nám i dalším členům výkonného výboru. Velmi si této podpory vážíme. Nyní se se svými kolegy na Vás obracíme s prosbou a žádostí o pomoc při doplnění a zkvalitnění počtů rozhodčích našeho OFS. 

     Nešťastné období s COVID 19 nás připravilo nejen o  nedohrané soutěže v roce 2020 a 2021, ale také o řadu našich okresních rozhodčích. Většina těch starších nad 60 let, v tomto období, i ze zdravotních důvodů, skončila, nevín, nevím, jak se budou vracet. Někteří končí i z důvodu nových pracovních příležitostí a i odchodu mimo okres.

     Ti nejmladší   odcházejí na studia, budou hrát za své kluby a nebudou mít náladu už pískat, mnohde  je od fotbalu odvádí i láska.

     Situace je v současné době taková, že kdyby se opravdu začalo dohrání soutěží od 15. května, tak jsme asi v sobotu v 17 hodin měli ohromné potíže obsadit zápasy OP a III třídy alespoň hlavní rozhodčím. O třech na zápasech OP bychom si mohli nechat akorát zdát.

     Před VH jsem navštívil asi 15 fotbalových oddílů a účastníci těchto setkání mi určitě potvrdí, že na všech těchto schůzkách, jsem prosil o pomoc fotbalových oddílů ve výběru a přípravě nových rozhodčích pro okresní zápasy. Jenom pro zajímavost, každý normální víkend, kdy se může fotbal v okrese hrát, je třeba rozhodovat 40 – 45 utkání, od přípravek, přes žáky a dorost, až po soutěže mužů.

     Zkuste vytipovat Vaše kolegy, kteří by v oddíle o tuto práci měli zajem, jsou hráči, kteří z různých důvodů zdraví, věku, už hrát nemohou, tak ať přijdou mezi okresní rozhodčí. Jistě víte, že všichni naši rozhodčí jsou vybaveni, myslíme na dost vysoké úrovni a že se i jejich kredit v soutěžích neustále zlepšuje. Budeme chtít i připravit nějaké jednoduché přípravné kurzy pro oddílové asistenty rozhodčích, které bychom také vybavili a mohli by rozhodovat na „ čáře „ při zápasech, kdy nebudou moci být na zápase 3 delegovaní rozhodčí OFS. Pro toto všechno budeme potřebovat vaší maximální podporu a součinnost. Ať máme na rozhodčí jakýkoliv názor, tak bez nich se fotbal hrát nedá. 

     Na druhé schůzi VV OFS jsme schválili složení nové komise rozhodčích, která si myslím, dává předpoklad, že i tuto složitou situaci v našem okrese zvládneme a této oblasti se nám zase bude dařit. Vím, že  kompenzační poplatek za absenci rozhodčího z oddílu, není pro mnoho našich  klubů motivační. Asi bude fungovat i nadále, ale mluvíme i o tom, že tam, kde se podaří pro rozhodování fotbalových zápasů připravit i více než jednoho nového arbitra, bude na to OFS přihlížet i při své dotační politice. Takže nejen peníze na mládežnická družstva, ale i oddílům za  „ dodané „rozhodčí.

     Nová komise rozhodčích bude pracovat v následujícím složení :

  • předseda komise  Václav Mrkvička – člen VV OFS -garance a řízení komise, nábory, styk s FO
  • administrátor komise  Marek Mráz – kompletní nasazování rozhodčích na všechny zápasy včetně řešení omluv, přesunů a změn v delegacích
  • člen komise – Miloslav Homola – výchova mladých rozhodčích, MTZ, styk s FO, nábory
  • člen komise –  Karel Raba – MTZ, výchova, nábory, styk s FO
  • člen komise –  Jaroslav Hodánek mladší, metodika, semináře, výchova

     Samozřejmě, především v oblasti sponzoringu a vybavení, budu komisi pomáhat i já. Myslím, že jsme připravili podmínky pro maximální vybavení všech našich rozhodčích. Předpokládáme že v tomto volebním období budeme mít i nového sponzora pro rozhodčí v okrese Strakonice.

     Vážení kolegové jsme rádi, pokud jste dočetli až sem a ještě jednou Vás prosíme, pomozte nám při přípravě rozhodčích. Náš okresní fotbal si zaslouží, abychom byli i v této oblasti na špici Jihočeského kraje.

     Předem děkujeme za vykonanou práci pro získání rozhodčích a těším se na setkávání s novými kolegy a kolegyněmi na hřištích našeho krásného okresu.

Ve Strakonicích 15. května 2021      
                 
Václav Zábranský |  předseda OFS Strakonice
Václav Mrkvička |  předseda komise rozhodčích

                                                                            

                                                                     

Sponzoři a partneři FK Chelčice