Chelčice změnily složení výkonného výboru

V uplynulém víkendu proběhla odkládaná členská schůze FK Chelčice, z.s. Pojďme si shrnout nejzajímavější věci, které se udály.

Letošní členské schůze se zúčastnilo přibližně 20% všech členů spolku. Ti byli informování ve výroční zprávě o fungování FK Chelčice za rok 2020/2021. Stejně tak přítomní dostali přehledné vyúčtování a návrh rozpočtu pro další rok.

Nejdůležitějším bodem letošní členské schůze byla, po dvou letech, volba nového vedení. Post předsedy obhájil Petr Novák, stejně tak místo jednatele Jiří Iral mladší. V pěti členném výboru se obhajoby mandátu vzdal Martin Šácha a Jaroslav Vondrášek. Jejích místa obsadil Miroslav Lang a Jaroslav Křenek.

Na členské schůzi byl také odhlasován převod nemovitého majetku na obec Chelčice, který byl již avizován dlouhá léta. Plénum tento návrh jednomyslně odhlasovalo.

Dále byli přítomní seznámeni s plánem činnosti na další sezónu a také s plánovanou oslavou šedesáti let FK Chelčice, která byla z letošního roku posunuta na rok 2022.

Sponzoři a partneři FK Chelčice