26.3.2018 | Obecné

Výroční členská schůze 2018

Dovolte nám pozvat všechny členy FK Chelčice na Výroční členskou schůzi FK Chelčice, která se uskuteční v obecním hostinci v Chelčicích 6. 4. 2018 od 18:00.

V případě, že v 18:00 nebude přítomna jedna třetina všech členů spolku, bude stanovena náhradní Členská schůze, která se uskuteční ve stejný den 6. 4. 2018 od 18:30.

Program schůze:
1) Zahájení, přivítání přítomných a volba předsedajícího schůze

2) Seznámení s programem schůze a schválení programu

3) Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu

4) Zpráva předsedy o činnosti

5) Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na další rok

6) Zpráva revizní komise

7) Diskuze

8) Návrh činnosti na rok 2018

9) Usnesení členské schůze

10) Závěr

Program může být do začátku schůze měněn a připomínkován.

Sponzoři a partneři FK Chelčice