Pozvánka na Výroční členskou schůzi FK Chelčice

Rádi bychom Vás, jménem výboru FK Chelčice, pozvali na výroční Členskou schůzi, která se uskuteční 18. 3. 2022 v Obecní hospodě v Chelčicích od 18:30. Schůze se uskuteční ihned po přípravném utkání s Netolicemi, které je plánováno od 16:30 v Chelčicích.

Na Výroční členskou schůzi jsou zváni všichni členové FK Chelčice, to znamená všichni registrovaní členové na FAČR. U dětí do patnácti let, jsou zvání rodiče jakožto zákonní zástupci.

Na místě bude také možná registrace do klubu. Budou připraveny formuláře a také možnost ihned uhradit povinný příspěvek FAČR, včetně ročního příspěvku klubu.

Upozorňujeme všechny členy, pokud nebude přítomna více jak třetina členské základny, bude svolána náhradní členská schůze, která začne ve stejný den od 19:00 – to musí být odsouhlaseno alespoň dvěma třetinami všech přítomných.

Program

 1. Zahájení, přivítání přítomných a volba předsedajícího schůze
 2. Seznámení s programem schůze a schválení programu
 3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhové komise
 4. Zpráva předsedy o činnosti
 5. Zprávy trenéru jednotlivých mužstev
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na další rok
 8. Volba kontrolní komise
 9. Informace o oslavě 60. (61.) výročí FK Chelčice
 10. Návrh plánu činnosti na rok 2022/2023
 11. Návrh na zvýšení členského příspěvku od roku 2022
 12. Diskuze
 13. Usnesení členské schůze      
 14. Závěr


Sponzoři a partneři FK Chelčice