Pozvánka na výroční členskou schůzi

Rádi bychom Vás, jménem výboru FK Chelčice, pozvali na výroční Členskou schůzi, která se uskuteční 19. 6. 2020 ve Sport baru v Chelčicích od 18:00.

Na Výroční členskou schůzi jsou zváni všichni členové FK Chelčice, to znamená všichni registrovaní členové na FAČR. U dětí do patnácti let, jsou zvání rodiče jakožto zákonní zástupci.

Na místě bude také možná registrace do klubu. Budou připraveny formuláře a také možnost ihned uhradit povinný příspěvek FAČR, včetně ročního příspěvku klubu.

Upozorňujeme všechny členy, pokud nebude přítomna více jak třetina členské základny, bude svolána náhradní členská schůze, která začne ve stejný den od 18:30 – to musí být odsouhlaseno alespoň dvěma třetinami všech přítomných.

Program

  1. Zahájení, přivítání přítomných a volba předsedajícího schůze
  2. Seznámení s programem schůze a schválení programu
  3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu
  4. Zpráva předsedy o činnosti
  5. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na další rok
  6. Zpráva revizní komise
  7. Diskuze
  8. Návrh činnosti na rok 2019
  9. Usnesení členské schůze
  10. Závěr


Sponzoři a partneři FK Chelčice