4.3.2019 | Obecné

Pozvání na Výroční členskou schůzi

Rádi bychom Vás pozvali na Výroční členskou schůzi FK Chelčice, která se uskuteční v Obecním hostinci v Chelčicích dne 29. března 2019 od 18:00.

V případě, že v 18:00 nebude přítomna nadpoloviční většina členů, náhradní členská schůze začne v 18:30. 

Sponzoři a partneři FK Chelčice