1.4.2011

Další bezpečné branky na hřištích strakonického okresu

V posledních dnech byly na hřiště strakonického okresu dodány bezpečné certifikované branky pro utkání přípravek a žáků o rozměrech 2 x 5 metrů. Poslední souprava byla předána v úterý 29.3.2011 na stadionu STARZ Sídliště i za účasti některých zástupců sponzorů, kteří nemalými částkami na tento nákup přispěli, neboť slibovaná podpora od ČMFS a Jihočeského kraje zatím není realizována.

Celková cena jedné soupravy (dvě branky,sítě,zabezpečení a doprava na místo určení) je 45.600,-, to znamená, že pět souprav stojí 228.000,-. Jednotlivé oddíly se podílely na pořízení částkou 15.000,-,kdy jim, prakticky ve všech případech,pomohly s úhradou obecní zastupitelstva. Pátá souprava, která je umístěna na „Sídlišti“ a bude sloužit pro potřeby okresních výběrů, je financována ve spolupráci se STARZ Strakonice.

Na základě sestaveného žěbříčku OFS jsou v první etapě vybaveny hřiště ve Volyni, Sedlici, Chelčicích a Štěkni. Branky, které mají v Sedlici, budou používány i v Doubravici, a to podle toho, kde budou hrát družstva přípravek, které mají tyto oddíly společné.

Na tomto místě je potřeba říci, že tuto akci by nebylo možno uskutečnit, bez podpory našich partnerů z podnikatelské sféry. Největší částkou 100.000,- se podílí Měšťanský pivovar Strakonice, který se stal pro letošní fotbalový ročník hlavním marketinkovým partnerem OFS Strakonice.
Na celkové částce 220.000,- se dále podílejí tito partneři:
JUB Milevsko – gen. zastoupení v ČR – 50.000,-
PROTOM Strakonice s.r.o. – 30.000,-
PRIMA Strakonice a.s. – 25.000,-
MANE Č.Budějovice – 15.000,-

Z těchto prostředků jsou dále hrazeny náklady na přípravu okresních výběrů 12 a 13letých fotbalistů, dorovnání nákladů oddílů na zápasy mládežnických družstev, pořádané turnaje přípravek a žáků v zimním období a také na přípravu trenérů těch nejmenších.

V dalším období OFS počítá s vybavením hřišť v Katovicích, Střelských Hošticích, Poříčí, Cehnicích, Vodňanech, Bělčicích. Dražejov a Blatná mají nové branky z péče E.ON, v Oseku, Bavorově, Sousedovicích si branky pořídili z dotačních prostředků již v předešlých letech. Strakonické stadiony jsou nyní dokompletovány tak, že na každém jsou dvě soupravy.

OFS Strakonice naplňuje jeden z hlavních úkolů, které si vytknul po mimořádné valné hromadě v únoru minulého roku, a to je maximální podpora mládežnického fotbalu na té nejnižší, ale základní úrovni. Ještě jednou velké poděkování všem, kteří nám v této nelehké práci pomáhají.

Václav Zábranský – předseda OFS Strakonice

Sponzoři a partneři FK Chelčice